Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Dickensnight.nl met zorg samengesteld. Doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dickensight.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie die door Dickensnight.nl wordt aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder (voorafgaand) overleg worden aangebracht.

Dickensnight.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Dickensnight.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Dickensnight.nl opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel dickensnight.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is dickensnight.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door Dickensnight.nl worden onderhouden, zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Dickensnight.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, nog voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Dickensnight.nl worden onderhouden, wordt afgewezen.

Gegevens van deze website mogen onder geen enkele voorwaarden gebruikt en/of gekopieerd worden voor welk doeleind dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Dickensnight.